KULLANIM KOŞULLARI

I. GİRİŞ

İnternet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan içerik sağlama, içerik paylaşımı, içerik yükleme, e-bülten, yorum ve tartışma imkanı tanıyan internet sitesi www.icecektarifi.com (“icecektarifi.com“) adresi üzerinden İçecek Tarifi hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcıların, bu hizmetleri kullanmaları aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir.

II. KULLANICI YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Kullanıcılar, İçecek Tarifi üyeleri ve yazarlar e-posta adresiyle yapacakları her türlü işlemden bizzat kendileri sorumludurlar. İçecek Tarifi bir içerik sağlayıcı paylaşım sitesidir. T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre kullanıcı icecektarifi.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, yorum, ifade, dosyalar ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir. Diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere icecektarifi.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, icecektarifi.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu, ayrıca bu görüş, dosya ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.

Kullanıcı tarifinisevdim.com’a ekledikleri görsel, video, paylaşım, makale, yorum ve yazışmaların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların tarifinisevdim.com’a devredildiğini kabul eder.

Kullanıcı icecektarifi.com’dan izin almadan icecektarifi.com içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanamaz. Kurallara aykırı davrandığı takdirde icecektarifi.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

III. İÇECEK TARİFİ YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

icecektarifi.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Kullanıcıların ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle siteye yüklediği bilgi, belge, metin, görsel, video, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya icecektarifi.com sistemi içinde icecektarifi.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, icecektarifi.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

icecektarifi.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme, sistemin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma yetkisine sahiptir. Yedekleme, silme, askıya alma veya durdurma işlemlerinden dolayı icecektarifi.com sorumlu tutulmayacaktır.